open/close

DSV Transportní balení

Ujistěte se o tom, že jsou vaše zásilky připraveny pro přepravu v souladu s podmínkami DSV.

Transportní balení zásilek musí vždy odpovídat zvolenému způsobu přepravy. Odesílatel zásilky je povinnen zajistit, aby zásilka byla řádně zabalena a v transportním balení chráněna tak, aby se při přepravě a další manipulaci nepoškodila.

Transportní balení

Nejdůležitější zásady jsou stručně shrnuty níže, detaily naleznete v odkazu na celý dokument. Doporučujeme si tyto zásady pečlivě přečíst.

  1. Zásilka pro sběrný systém DSV musí být pro transport zabalena tak, aby byla umožněna manipulace 1 člověkem.  
  2. Pro ochranu vnitřního obsahu zásilky by měl být volný prostor mezi obsahem a obalem vyplněn vhodným materiálem, který působí jako deformační zóna a zároveň brání posunu či převrhnutí vnitřního obsahu.
  3.  Zásilky uložené na přepravních prostředcích nebo umístěné uvnitř těchto prostředků (palety, podložky, rámy, bedny, konstrukce, boxy, stojany, apod.) musí být k těmto prostředkům dostatečně uchyceny, aby nemohlo vlivem obvyklých přepravních okolností dojít k sesunu, posunu či převrácení obsahu zásilky. Osvědčené je použití fixace pomocí PE, PP nebo Fe pásek, průtažných folií, PE folií tepelně smrštěných apod.
  4. Obsah zásilek, který je náchylný na protržení, prodření, vysypání apod. a který by mohl být takto znehodnocen, musí být chráněny dostatečným transportním obalem, který zamezí nebo alespoň sníží riziko poškození při běžném transportu a manipulaci.
  5. Každá zásilka musí být zabalena tak, aby nebylo možné vniknout do vnitřního obsahu zásilky, aniž by bylo patrné poškození vnějšího transportního obalu.