open/close

DSV ochrana osobních údajů

Společnost DSV se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Zajistíme, aby byla zavedena řádná organizační a technická bezpečnostní opatření a aby byly dodrženy místní předpisy a předpisy.

cz.dsv.com je webová stránka DSV A/S.

DSV
Logistická 100
273 51 Pavlov
Česká republika

Telefonní číslo: +420 311 332 444

E-mailová adresa: info@cz.dsv.com

Níže popisujeme, jaké informace shromažďujeme na stránkách www.cz.dsv.com a jak tyto informace používáme.

Ochrana dat

DSV respektuje soukromí svých klientů a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů v Dánsku (Da: "Persondataloven").

Osobní údaje a účely zpracování dat

Společnost DSV může shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje včetně vašeho jména, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonních, mobilních a faxových čísel a informací o produktech a službách DSV, které jste zakoupili. Případně můžeme požádat o další informace, jako jsou funkce, pracovní pozice, průmysl, společnost a země.

Vaše data mohou být zpracovávána pro následující účely:

  • Poskytnout přístup na naše webové stránky včetně přístupu k elektronickým službám DSV
  • Postarat se o registraci a přihlášení k e-službám DSV
  • Zpracovávat své online rezervace nebo objednávek produktů a příslušenství
  • Nabízet vám služby (pouze s vaším souhlasem)
  • Kontaktovat vás ohledně služeb, které jste požadovali
  • Poskytovat služby, které jste požadovali, včetně služby Track & Trace,
  • Zpracovávat jakékoli zpracování plateb
  • Provádět průzkumy o zlepšování našich služeb pro vás a poskytovat našim uživatelům přiměřenou úroveň služeb
  • Informovat o dalších produktech a službách DSV (pouze s vaším souhlasem)
  • Předání vašich potávek o nacenění příslušným oddělením v rámci DSV

Zpracování dat v Dánsku a převod na členy skupiny v zahraničí

Vaše osobní data jsou v Dánsku uložena v počítačích hostitelských partnerů (Netgroup) společnosti DSV a mohou být použity pro účely popsané výše a sdíleny s dalšími partnery skupiny DSV. Společnost DSV A/S nebo další přidružené společnosti její skupiny v rámci Evropského hospodářského prostoru mohou předat vaše osobní údaje třetím stranám na zpracování v rámci Evropského hospodářského prostoru.

 

Učiníme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Použití dat pro účely přímého marketingu

S vaším souhlasem může společnost DSV použít informace, které jste jí poskytli, aby vám zaslala nabídky, o kterých se domnívá, že budou ve vašem zájmu. Máte také absolutní právo požadovat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Můžete to kdykoli uplatnit tak, že nás kontaktujete poštou nebo e-mailem na adrese uvedené výše v těchto zásadách.

 

Zveřejnění údajů třetím stranám

Pokud se přesune provoz této webové stránky, příslušné registrované seznamy uživatelů a další osobní údaje našich uživatelů budou převedeny na nového vlastníka. To bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy. Společnost DSV také může zveřejnit vaše osobní údaje, pokud má společnost DSV povinnost zveřejnit vaše osobní údaje v důsledku soudního příkazu nebo jiné právní povinnosti, předvolání nebo soudního procesu, nebo pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud to považujeme za nezbytné zabránit nebo podniknout kroky týkající se nezákonných činností nebo porušování našich zásad.

Cookies

Pro shromažďování dat společnost DSV používá cookies. Cookie je malý kus kódu počítače, který vám webový prohlížeč poskytuje při první návštěvě webu. V budoucnu vám soubory cookie mohou pomoci s poskytováním jedinečného obsahu nebo inzerce na základě toho, co jste nám sdělili o sobě nebo jaký obsah jste zobrazili.

Pokud si nepřejete zásady cookies akceptovat, máte vždy možnost to sami uvést v nastavení prohlížeče. Více informací získáte od poskytovatele vašeho prohlížeče. Pokud zakážete soubory cookie, některé funkce nemusí fungovat nebo některé služby nemusí být k dispozici.

Odhlásit odběr

Odběr jakéhokoli zpravodaje od společnosti DSV je dobrovolný akt a můžete se z jeho odběru kdykoli odhlásit, např. zasláním e-mailu nebo pomocí odkazu v dolní části každého e-mailového zpravodaje. Zrušení odběru je stejně snadné jako přihlášení k odběru bulletinu. Všechny e-mailové informační bulletiny a další podobné služby jsou založeny na inzerci.

 

Bezpečnostní opatření

Za vaše osobní údaje odpovídá DSV. Společnost DSV zajistí, aby zaznamenávané údaje včetně vašich osobních údajů byly pečlivě a řádně chráněny podle platných bezpečnostních norem.

Vaše práva

Vaše údaje můžete kdykoliv zkontrolovat a požádat o jejich opravu, doplnění nebo odstranění zasláním e-mailu nebo zasláním žádosti společnosti DSV, viz naše výše uvedená adresa.

Další dotazy

Informace o používání souborů cookie společnosti DSV naleznete v zásadách cookie.

V případě jakýchkoli dotazů nebo dalších informací o zásadách cookies, zásadách ochrany soukromí, právním upozornění nebo smluvních podmínkách kontaktujte společnost DSV na adrese info@cz.dsv.com.