open/close

Spojené království opustilo EU a zahájilo přechodné období

V sobotu 1. února 2020 Spojené království zahájilo přechodné období před “oficiálním” Brexitem, který nastane 31. prosince 2020. Do tohoto data Spojené království pokračuje ve stejném režimu jako součást Evropské unie, a tak se v podstatě nic nezměnilo.

dsv brexit

Nedošlo tedy k žádným dramatickým změnám v procedurách, dokumentaci nebo provozních záležitostech. Vaše zásilky z / do Spojeného království si můžete objednat stejně tak, jak jste byli doposud zvyklí.

Nicméně berte prosím v potaz, že na konci přechodného období je velice pravděpodobné, že dojde k tzv. tvrdému Brexitu, kdy budou muset být všechny zásilky mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii opatřeny potřebnými celními dokumenty.

Ve stejné době přestanou platit pro Spojené Království všechny obchodní dohody, které mají země mimo EU s Evropskou unií. V případě, že obchodujete se Spojeným královstvím z jakékoliv země, se kterou má EU dohodu, pravděpodobně zde nastanou velké změny a je nutné se na to připravit. 

V DSV nadále bedlivě monitorujeme vývoj politické situace a vyjednávání mezi EU a Spojeným královstvím. Byli jsme již dobře připraveni na „tvrdý Brexit,“ který se nakonec v roce 2019 neuskutečnil. Nicméně díky tomu máme naše systémy připravené, abychom zvládli i  zvýšenou administrativu potřebnou pro celní deklaraci.  Celní dokumentace je však odpovědností odesílatele,  nikoliv DSV jako přepravce, a tak prosím pamatujte, že budete pravděpodobně ovlivněni Brexitem (1. ledna 2021 ) v případě, že máte nějakou formu obchodní spolupráce se Spojeným královstvím a měli byste provést potřebnou přípravu. 

Ujistěte se prosím, že máte relevantní informace lokálně i z Evropské unie, stejně tak informace z DSV, abyste měli přehled o aktuální situaci a tím se společně vyvarujeme jakýchkoliv nepříjemných zdržení nebo zbytečných nákladů na konci přechodného období a dále. 

O dalším vývoji vás budeme informovat.

 

Získejte nabídku