open/close

Blíží se přechod na nízko sirné palivo - IMO 2020

Dle nařízení Mezinárodní námořní organizace (IMO) ze dne 26. října 2016 jsou z důvodu redukování emisí síry do ovzduší všechna námořní plavidla povinna používat nízko sirné palivo.

dsv air

Maximální obsah síry je stanoven na 0,5%, zatímco současný standard je 3,5 % obsahu síry v palivu. 
Nařízení vstupuje v platnost oficiálně od 1. ledna 2020 a tento fakt se zcela zásadně bude promítat do ceny paliva resp. palivového příplatku (tzv. BAF).  

Celá problematika je obšírná a většina rejdařů v tuto chvíli nestanovila přesnou hranici ani hodnotu, o kterou se palivová složka v ceně námořní přepravy bude navyšovat. K navýšení cen bezpochyby dojde, částečně již od 1. prosince 2019 a následně v plné výši od Nového roku.

O dalších krocích vás budeme dále pravidelně informovat prostřednictvím newsletteru DSV nebo na našich webových stánkách. V případě dalšího doplnění nás prosím kontaktujte emailem seaobchod@cz.dsv.com

Další informace k problematice najdete na oficiálním webu International Maritime Organization nebo na webech rejdařských společností
např. https://www.cma-cgm.com/about/imo-2020

Můžete si také přečíst oficiální oznámení DSV Ocean Freight A/S 

Získejte nabídku