open/close

DSV dokončilo akvizici společnosti Panalpina

Všechny podmínky a požadavky ohledně transakce byly splněny

DSV, Panalpina

Dne 19. srpna 2019 byla dokončena výměna všech veřejně držených akcií společnosti Panalpina Welttransport (Holding) AG (Panalpina) za akcie DSV A/S dle původní veřejné nabídky.

V této souvislosti, jak bylo již dříve oznámeno, dojde ke změnám v představenstvu společnosti Panalpina: Kurt Kokhauge Larsen se stane předsedou a Jens Bjørn Andersen, Jens H. Lund a Thomas Stig Plenborg budou členy představenstva společnosti Panalpina.

Jens Bjørn Andersen, CEO DSV A/S,  komentuje celou událost:

„Jsme nadšení, že můžeme přivítat zákazníky, zaměstnance a akcionáře společnosti Panalpina u nás v DSV. Díky spojení obou společností můžeme společně dokázat ještě více než doposud. Dokončení obchodní transakce představuje začátek integračního procesu, v jehož průběhu se zaměříme na poskytování vysoké úrovně služeb, na kterou jsou naši zákazníci zvyklí.“

Bylo již rozhodnuto o změně názvu mateřské společnosti z DSV A/S na DSV Panalpina A/S, přičemž toto rozhodnutí musí být schváleno mimořádnou valnou hromadou společnosti. Nicméně jako součást integračního procesu budou všechny pobočky a provozní aktivity sjednoceny pod název a značku DSV.

dsv + panalpina

Začátek integrace 

Integrační proces, začíná jmenováním generálního ředitele DSV A/S, Jense Bjørna Andersena, a finančního ředitele, Jense H. Lunda, do nové výkonné rady Panalpiny. Jmenování nového výkonného řídícího týmu se pravděpodobně uskuteční během příštího týdne. Integrace se poté přesune do jednotlivých regionů a zemí. Předpokládáme, že celý integrační proces potrvá přibližně 2 až 3 roky. 

Vysoká úroveň služeb pro naše zákazníky

Obě společnosti DSV a Panalpina poskytují svým zákazníkům kvalitní služby ve všech klíčových průmyslových odvětvích. Tímto směrem se budeme ubírat i nadále. Naším cílem je nadále rozvíjet dobré vztahy s našimi zákazníky a nabízet jim kvalitní služby.

Detaily obchodní transakce

Hodnota této transakce je přibližně 5.1 miliard CHF bez zohlednění dopadů účetního standardu IFRS 16 a přibližně 5,4 miliard CHF dle účetního standardu IFRS 16.  

DSV očekává, že dosáhne přibližně 2,2 milardy DKK ročních úspor ze synergií obou společností. Tyto úspory se však plně projeví od roku 2022 a primárně budou pramenit z konsolidace provozů, logistických budov, administrativy a IT technologií.

Očekáváme, že EPS (zisk na akcii) bude mít rostoucí trend od roku 2021. DSV také očekává, že od roku 2022 se hrubý zisk spojených společností dostane na současnou úroveň DSV Group. Dlouhodobější finanční cíle budou prezentovány v roce 2020. 

Další aktualizace, včetně přesnějšího načasování synergií, nákladů na integraci a výhledu na konec roku 2019, budou prezentovány během čtvrtletní prezentace výsledků DSV za 3. kvartál 2019 dne 1. listopadu 2019.

Více informací naleznete na investor.dsv.com