open/close

Kariéra v DSV

Vytváříme pracovní příležitosti pro ty, kteří hledají uplatnění po škole, zamýšlí změnu své kvalifikace nebo jen přemýšlí o změně v oboru své působnosti. Je to jednoduché. Stačí pouze poslat životopis s poptávkou po práci na emailovou adresu. Chci.Praci@cz.dsv.com Tým personalistů se obratem hledáním vhodného uplatnění začne zabývat a posléze vás bude kontaktovat pro osobní setkání.Podívejte se na volné pozice v DSV

Filozofie DSV
Naší filozofií je budovat se zaměstnanci dlouhodobé partnerství založené na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci.
Abychom tohoto cíle dosáhli, nabízíme našim zaměstnancům zajímavé pracovní uplatnění, možnosti profesního a osobního rozvoje a příležitosti vyjádřit své názory a potřeby. Naším cílem je poskytovat rovné příležitosti v oblasti kariéry, tudíž nezapomínáme ani na zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené, kterým poskytujeme podmínky pro bezproblémovou integraci zpět do pracovního prostředí. Snažíme se skloubit zájem DSV se zájmem našich zaměstnanců, tedy sladit jejich pracovní a osobní život. V oblasti benefitů se soustředíme především na dlouhodobé finanční zajištění zaměstnanců, jejich kulturní i sportovní vyžití a relaxaci.

Naše hodnoty
Profesionalita, týmový duch a inovace – jsou shodné s naším odhodláním dosahovat maximální kvality. Tyto hodnoty tvoří základ našeho mezinárodního úspěchu, vytvářejí neopakovatelnou identitu DSV a jsou reflektovány do všech oblastí a úrovní naší práce.

  • PROFESIONALITA
    Profesionalita spočívá v intenzivním posilování odborných znalostí a dovedností, stejně jako v rozvíjení lidského potenciálu. Díky profesionálnímu přístupu k jakýmkoliv problémům i situacím máme důvěru našich zákazníků.
  • TÝMOVÝ DUCH
    Týmový duch vytváří naši silnou stránku. Jsme otevření diskusi a konstruktivní kritice, čerpáme z různorodosti názorů našich kolegů, stavíme na individuálním talentu i na specificích našich pracovních týmů.
  • INOVACE
    Inovace je hnací silou růstu. Každý den se snažíme nacházet nová kreativní řešení a nové dynamické postupy, které nám umožňují rychle a flexibilně reagovat na změny světového i domácího trhu a na potřeby našich zákazníků.