open/close

Informace o převodu části závodu

Dne 1. září 2018 nabyde účinnosti Smlouva o převodu části závodu DSV Road a.s. a DSV Solutions s.r.o. Tímto krokem dochází k převodu aktivit smluvní logistiky a skladováni do nově vzniklé společnosti DSV Solutions s.r.o. Obě společnosti jsou součástí skupiny DSV A/S se sídlem v Dánsku.

Pro naše zákazníky nedocházi k žádné změně v kontaktních osobách.

Další informace