open/close

Etický kodex pro dopravce

Pro DSV, jakožto celosvětovou společnost s různými dodavateli je důležité mít soubor etických praktik a standardů. Tento Etický kodex pro dopravce popisuje, co DSV považuje za vhodné obchodní jednání dodavatelů silniční nákladní dopravy.

Etický kodex pro dopravce