open/close

Aktuální info - letecké přepravy

Většina pasažérských spojů byla, nebo bude v nejbližších dnech zcela zrušena. Toto opatření platí celosvětově do odvolání. Odhaduje se, že potrvá minimálně do konce dubna 2020. 

Pravidelné letecké nákladové linky fungují

Pozitivní je, že z pohledu leteckého carga, zatím funguje většina pravidelných nákladových linek, přičemž některé jsou ad-hoc přidávány, s ohledem na poptávku. 

Přesto je aktuální kapacita nedostatečná, poptávka značně převyšuje stávající možnosti. Některé lety a to především na hlavních obchodních trasách, jako např. US-EU, Čína-EU, US-Čína, jsou několik dní dopředu vyprodány. To vede k extrémnímu nárůstu cen a prodlužování přepravních časů.

Každou zásilku je nutné nabízet na konkrétní termín, který musím být vždy součástí poptávky. Ceny se mění během dne, takže nejsme schopni nabídnuté možnosti garantovat, proto veškeré naše kalkulace obsahují následující upozornění:

Nabízené ceny a přepravní časy jsou dle aktuálních možností. Nemůžeme zaručit, že tyto budou dodrženy! Zároveň upozorňujeme, že případné vícenáklady vzniklé zpožděním či zrušením letu, jako je např. skladné, manipulace, nebo doručení zásilky zpět, jsme nuceni přeúčtovat objednateli v aktuální výši.

Celý náš letecký obchodní tým a značná část letecké operativy, je okolnostmi nucena pracovat z domova. Je to zapříčiněno jednak uzavřením škol, karanténami, doporučením vlády a také nutností zajistit bezpečnost našich pracovníků. 

S obdobnými problémy se potýkají i veškerá letiště a letecké společnosti, což vede k celkovému omezení leteckých služeb. Naše zákazníky v tomto duchu informujeme a prosíme o trpělivost při zpracování a vyřizování jejich poptávek. Děkujeme za pochopení situace.