Standardní procesy v námořní přepravě

Pro manipulaci s vaší zásilkou je nezbytné zajistit potřebné licence a vyřídit další administrativní náležitosti.

Námořní přeprava nákladu z bodu A do bodu B může být náročné. Přepravní doklady, dodržení všech předpisů v jednotlivých zemí nebo celní odbavení jsou jen některé ze záležitostí, na které je potřeba myslet, než váš náklad dorazí na konečné místo určení. Správná exportní dokumentace, dovozní licence a další požadavky se stávají stále důležitějšími faktory. Naši zaměstnanci díky svým dlouholetým zkušenostem v oboru zajistí přepravu vaší zásilky v plném souladu se všemi požadavky.

Znalost místních podmínek

Pro zabezpečení kvalitních služeb námořní přepravy jsme ve všech velkých světových přístavech máme zastoupení našich kanceláří. V menších přístavech úzce spolupracujeme s našimi smluvními agenty. Naši profesionálové vám mohou pomoci porozumět administrativním nárokům v každé zemi. Díky tomu se můžete soustředit na to, co je pro vás důležité. Zajištění přepravy v souladu se všemi požadavky nechte na nás.

Získejte nabídku