open/close

Nadrozměrná přeprava kombinovaná říční

Exportní a importní přepravy speciálních a velkoobjemových /velkotonážních kusů z labských přístavů (Lovosice, Mělník).

Nabízíme exportní a importní přepravy speciálních a velkoobjemových/velkotonážních kusů z labských přístavů v Lovosicích a Mělníku a následnou říční přepravu motorovou nákladní lodí do požadovaného evropského přístavu včetně případného zajištění tuzemského silničního úseku na speciálních návěsech/podvalnících.

Případová studie - přeprava generátorů do Saudské Arábie

Poslední generátor z celkového počtu 10 ks o celkové váze 211 tun (rozměry 1114*519*438 cm) se nakládal na speciální 20-ti osý podvalník a absolvoval předem stanovenou trasu z Plzně do Lovosic. Zde byl za odborné asistence přeložen na říční loď a následně putoval po Labi do přístavu Hamburk a odtud do konečné destinace - přístavu Jeddah v Saudské Arábii.

Všech deset kusů takto těžkých generátorů bylo odvezeno v rozmezí měsíců prosinec 2012 až květen 2013 za pečlivého dozoru jak pracovníků DSV Air & Sea s.r.o., tak i švýcarských kontrolorů, kteří byli najati naším zákazníkem. 

 DSV Projects       

     

 
Získejte nabídku