open/close

Průmyslová odvětví

Logistická řešení pro klíčová odvětví.

Naše logistické řešení vždy přizpůsobíme vašim obchodním záměrům. DSV Solutions se v dlouhodobém horizontu zaměřuje a specializuje na 5 segmentů trhu, ve kterých má bohaté zkušenosti a je schopné nabídnout jedny z nejlepších služeb na trhu.

Znalost oboru přináší inovace

Automotive

Automotive je dnes, vzhledem k různorodým strategiím zásobovacích řetězců, které výrobci automobilů používají, unikátním distribučním kanálům, které provozují, a obrovskému rozsahu území, které pokrývají, jeden z nejvíce komplexních segmentů pro logistiku. Neustálá globalizace a vzrůstající náklady energií, spolu s rostoucím tokem materiálů mezi kontinenty, přináší významné příležitosti, avšak stejně tak i výzvy. Přední společnosti v automobilovém průmyslu jsou ty, které se neustále zaměřují na zefektivnění svých zásobovacích řetězců a na lepší porozumění jejich celkovým logistickým nákladům.

Potýkáte se s některými z následujících výzev?

 • kontrola kompletního zásobovacího řetězce od dodavatele až na montážní linku
 • snížení logistických nákladů od příjmu zboží až po výrobu
 • optimalizace vašeho zásobovacího řetězce na rychle rostoucích trzích BRIC 

Consumer products (spotřební zboží)

Více než kdy předtím dnes výrobci spotřebního zboží čelí celé řadě výzev. Odhaduje se, že k celosvětové střední třídě se každý rok připojí přibližně 70 miliónů nových zákazníků, z nichž většina pochází z rostoucích trhů. To vyžaduje vynikající a pružný zásobovací řetězec, který je ušitý na míru požadavkům a očekáváním vašich zákazníků. A to je přesně oblast, ve které vám DSV může nabídnout svoji pomoc.

Potýkáte se s některými z následujících výzev?

 • krátký životní cyklus produktu
 • ekologické povědomí spotřebitelů
 • dodávky až domů a vratky

Fashion (móda)

Vývoj v módním průmyslu vyžaduje vynikající a pružný zásobovací řetězec, který je ušitý na míru požadavkům a očekáváním zákazníků. A to je přesně oblast, ve které Vám DSV může nabídnout svoji pomoc.

Potýkáte se s některými z následujících výzev?

 • více-kanálová distribuce
 • krátký životní cyklus produktu
 • on-line nakupování

Healthcare (zdravotní péče)


Zásobovací řetězce, logistika a distribuce jsou v tomto segmentu vysoce regulovány. V průběhu posledních několika let se právě spolehlivý zásobovací řetězec začal výrazně podílet na marži v tomto segmentu spolu s náklady s ním spojenými. Proto se profesionální poskytovatelé logistických služeb, jako je DSV, stávají důležitými součástmi v segmentu zdravotní péče.

Potýkáte se s některými z následujících výzev?

 • narůstající požadavky na přidanou hodnotu při dodávkách do nemocnic a lékáren
 • nezralá logistická infrastruktura na vznikajících trzích
 • pečlivá kontrola logistických nákladů a pracovního kapitálu
 • kontrola zboží - expirace, registrace zboží

High Tech (technologie)

Před zhruba 10-ti lety se průměrný životní cyklus produktů pohyboval mezi 2 až 3 lety. Dnes je to však již jen 3 až 6 měsíců. Produkty segmentu HighTech se tak stali univerzálnějšími a skládají se z většího počtu komponent. I když logistické náklady tvoří pouze 1-5% ceny takových produktů, poskytovatel logistických služeb reprezentuje potenciální konkurenční výhodu pro společnosti, které diverzifikují svoje služby proti produktové komoditizaci.

Potýkáte se s některými z následujících výzev?

 • snížení zásob nesoucích náklady v zásobovacím řetězci
 • optimalizace rychlosti a všudypřítomnost informací
 • kontrola celého zásobovacího řetězce od dodavatelů až ke koncovému zákazníkovi

Kontaktujte nás a pomůžeme vám připravit to nejlepší logistické řešení.


Získejte nabídku