Procesní standardy v letecké přepravě

Vyřízení bezpečnostních předpisů a všech dalších legislativních požadavků je někdy zdlouhavý proces, který může zpozdit vaši zásilku. Pošlete zásilku s námi a můžete si být jisti, že dorazí bezpečně a včas na své místo určení. Všechny administrativní náležitosti vyřešíme za vás.

Přeprava letecké carga obnáší víc než prosté přesunutí nákladu z bodu A do bodu B. Celní odbavení, bezpečnostní opatření, požadavky na licence a předpisy jsou jen některé z nezbytných a časově náročných záležitostí, které musí být dokončeny proto, abychom se vyvarovali zpoždění nebo i případným pokutám. Společnost DSV chápe, že dodržování předpisů je společnou odpovědností a jsme vám připraveni s touto oblastí pomoci.

Zajištění potřebných dokumentů

Většina zemí má svá specifická pravidla a předpisy, které se navíc často pozměňují. Naši odborníci na leteckou dopravu mají vždy přehled o aktuálních místních podmínkách, pravidlech a předpisech. Jsou kvalifikování, aby se vypořádali s veškerými administrativními nároky a to v kterékoli části světa.

Získejte nabídku