open/close

Dodavatelský řetězec pro automobilový průmysl

Jak optimalizovat náklady pro dodavatelský řetězec?

Snížení nákladů v dodavatelském řetězci téměř vždy začíná snahou o přejednání smluv s dodavateli logistických služeb (3PL). Není pochyb o tom, že taková strategie přináší v krátkodobém horizontu určité výhody. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však existují limity, jaké úspory lze vyjednat jen díky tlaku na ceny dodavatele.

V případové studii níže je popsáno, jak může být dodavatelský řetězec optimalizován pro dosažení spolehlivého a úsporného snížení nákladů v oblasti logistiky v budoucnu. Seznámíme vás se základními pojmy a procesy.

OEM 

Original equipment manufacturers: společnosti prodávající vozidla pod vlastním značkou. Ve většině případech vyzvedávají komponenty k montáži vozidel v jednotlivých závodech tzv. Tier 1. Jinými slovy je to OEM, který zajišťuje přepravu komponentů na svou montážní linku.

Tier 1 

Z těchto důvodů Tier 1 dodavatelé sousedí ve většině případů v těsné blízkosti výrobců OEM. Jednotlivé díly mohou být tak dopraveny na výrobní linku v režimu just in time.
Mnoho takových komponent je relativně objemných a náročných pro skladování. Je mnohem jednodušší je vyrobit na základě požadavku, než je dlouhodobě skladovat s následnou dodatečnou manipulací v rámci logistických procesů.

Tier 2  

Pokud se bavíme o dodavatelích zásobujících Tier 1, známých jako Tier 2 dodavatelé, bezprostřední vzdálenost směrem k OEM není již tak rozhodující. Tito dodavatelé tak velmi často vyrábí své zboží i v jiných zemích. Logistické procesy v supply chain mezi  Tier 2 - Tier 1  jsou tak více komplexní. 

Optimalizace je cesta vpřed – ale jaká je ideální cesta k optimalizaci?

Zde je ukázka:

"Situováním distribučního centra ve vhodné lokalitě se může stát celý logistický řetězec mnohem efektivnější a to díky zredukování celokamionových přeprav a přímých, non-stop zásilek. Díky zkonsolidování a přizpůsobení toku zásilek dojde ke snížení počtu potřebných kamionů. Distribučním centrem může být i překladiště, jestliže je možné zvláště dobře zkoordinovat příchozí a odchozí zásilky , a tak se vyvarovat uskladnění zboží po delší dobu."

Stáhněte si případovou studii, jak optimalizovat dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu.

Stáhněte si studii - Dodavatelský řetězec pro automobilový průmysl
Získejte nabídku