open/close

myDSV Track & trace

myDSV Track &Trace – tímto termínem je označován soubor činností a technologií, které umožňují sledovat pohyb a stav zásilky. Pro společnost DSV je poskytování možnosti sledování zásilek samozřejmou službou pro své zákazníky.

Síť DSV používá myDSV Track&Trace založený na principu zaznamenávání průchodu zásilky jednotlivými uzly přepravní cesty (tj. od nakládky přes sběrný sklad po doručení zákazníkovi).

Technické prostředky sledování průchodu zásilky konkrétním uzlem jsou různé. Ve většině případů se jedná o naskenování nalepeného štítku s čárovým kódem.

Při doručování zásilky se o status doručeno postará podepsání dodacího listu digitálním perem či podpisem do PDA terminálu.

Stavy sledované zásilky

Síť DSV umožňuje rozlišit následující stavy sledování zásilky:

  • naloženo (tj. vyzvednuto u odesílatele),
  • dodáno do sběrného skladu,
  • odesláno ze sběrného skladu,
  • doručeno příjemci
  • a další druhotnými stavy jako např. odmítnuto příjemcem.

U každého stavu, tj. průchodu zásilky uzlem přepravy, se v Track&Trace zaznamená i informace o místě a času změny stavu. Zásilka může být přepravována napřímo (v takovém případě neprochází žádným sběrným skladem), nebo může být distribuována přes více sběrných skladů.

U DSV si můžete vybrat mezi dvěma způsoby přístupu k my DSV Track&Trace:

  • Bez registrace – možnost zjištění stavu zásilky po zadání jejího čísla
  • S registrací – při využití platformy myDSV. Tento systém umožňuje v prvním kroku již objednání přepravy, zasílá potvrzení o dodání elektronickou formou POD a dále poskytuje přesné informace o stavu zásilky, včetně zaznamenání času změny.