open/close

Objednejte si své exportní námořní přepravy včas

Touto cestou bychom rádi apelovali na včasné objednání exportních námořních přeprav. V současné době čelíme velkému boomu exportů dřeva, které bylo zasaženo v rámci kůrovcové kalamity.

dsv air

Kromě tradičních vývozních destinací jako je Německo a Rakousko, kam se za rok 2018 vyvezly 3 resp. 2 miliony m3 je další významné odbytiště Čína, kam je letos naplánován vývoz přibližně 500 000 m3 dřeva. 

Pro ilustraci se jedná o ekvivalent přibližně 10.000 40-ti stopých kontejnerů.  Současné příznivé počasí urychlilo těžbu, což dramaticky navýšilo požadavky exportérů po kontejnérech a volném lodění do hlavních čínských přístavů.

Řešením je plánování a objednávky nakládek ideálně s předstihem 3 týdnů, jako alternativu může DSV nabídnout doručení přímým tahačem za příplatek. 

 

Získejte nabídku