open/close

"Stále rosteme"

Takto hodnotí vývoj naší společnosti za minulý rok 2018 a začátek roku 2019 Jens Bjørn Andersen, CEO DSV A/S , v návaznosti na uveřejnění výroční zprávy.

dsv air

Rok 2018 byl dalším rekordním rokem pro DSV. Dosáhli jsme výsledků, které naplnily naše očekávání a dosáhli jsme silného organického růstu napříč všemi oblastmi.

2018, rok geopolitických zvratů

Několik geopolitických událostí přineslo nejistotu na logistické trhy– zejména šlo o zavedení obchodních tarifů mezi USA a Čínou a stále probíhající jednání o Brexitu. Přímý dopad na naše aktivity a finanční výsledky byl nicméně v roce 2018 limitovaný.

V současné době se již začínají na trhu objevovat obavy z BREXITu . Na jejich řešení či snížení dopadu spolupracujeme s našimi zákazníky. Věříme, že jsme na tuto změnu dobře připraveni.

V DSV věříme ve volný obchod a globalizaci. Naším základním předpokladem je, že globální obchod poroste i v následujících letech. Ať tomu bude jakkoliv, jsme schopni se rychle adaptovat na měnící podmínky trhu, pokud je to nezbytné. 

Fúze a akvizice (M&A)

I v roce 2018 benefitujeme ze silné pozice na trhu a výhod, které jsme získali díky úspěšné integraci UTi.

Zatímco M&A zůstává nejdůležitější částí naší strategie, jsme také trpělivými kupujícími. Sledujeme příležitosti k fúzím a akvizicím, kde vidíme silný obchodní potenciál a hodnotu pro akcionáře společnosti DSV. Akvizice není nutností, máme již dostatečně silnou platformu pro organický růst a jasné cíle. V roce 2018 jsme tohoto cíle dosáhli a získali jsme další podíl na trhu ve všech oblastech.

Zaměřujeme se na vztahy s našimi zákazníky, hledáme cesty, jak zvýšit naší hodnotu. Naše finanční výsledky jsou důkazem vysoké výkonnosti a firemní kultury orientované na výkon. Pro naše zákazníky to v praxi představuje vysokou kvalitu našich služeb.

Digitalizace a nové technologie zůstávají žhavými tématy v našem odvětví. V roce 2018 DSV mělo nejlepší výsledky než kdykoliv před tím a je vidět, že naše strategie v čase obstála. Asset-light business model kombinován se zaměřením na růst, skvělá provozní výkonnost a lidé jsou zaručeným receptem na úspěch. Z tohoto důvodu, se držíme naší vize a strategie.

Rozvíjíme naší IT infrastrukturu a naše digitální služby a věříme, že z tohoto vývoje můžeme v budoucnu silně profitovat. V roce 2018 počet našich zaměstnanců vzrostl o 3,9%. Zatímco pokračujeme v optimalizaci a posilování našich procesů v digitální oblasti, IT systémů a automatizace, pořád potřebujeme ty správné lidi pro podporu našeho růstu. 

Minulý rok jsme podnikli další kroky pro posílení rozvoje zaměstnanců díky rozšíření vzdělávacích programů DSV Academy a implementaci programu Global Talent Management.

Zaměřeno na další růst

Plán pro rok 2019 je další růst - organický i neorganický. Předpokládáme, že trh poroste okolo 3%. Naším záměrem je i nadále pokračovat ve vyhledávání dalších vhodných M&A příležitostí pro další akceleraci našeho růstu, stále se však budeme zaměřovat na poskytování vysoce kvalitních služeb našim zákazníkům.

 

 

 

 

Získejte nabídku