Připravujeme se na Brexit bez dohody

Podmínky pro Brexit ještě nebyly ratifikovány, nicméně DSV se připravuje na Brexit, který se očekává, že nastane 29. března 2019.

Brexit

V listopadu 2018 jednání o Brexitu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií vyústila ve zveřejnění Dohody o odstoupení a Politické deklarace ohledně budoucího vztahu mezi oběma stranami. Ty byly následně schváleny Radou EU a vládou Spojeného království.
Následný neúspěch získat souhlas UK parlamentu nicméně znamená, že v současné době existuje jen malá jistota a obě strany EU a UK vláda radily firmám  připravit se pro Brexit bez dohody ke dni 29. března 2019.

Podpora našich zákazníků před, během a po Brexitu

Brexit bude mít masivní vliv jak na Spojené Království, tak na všechny ostatní členské země Evropské unie. Důsledky budou zásadní a to nejen pro logistický sektor. Společnosti podnikající mimo Evropskou unii budou Brexitem také zasaženy.

V DSV se připravujeme na tuto novou realitu. Vznikl projektový tým pro Brexit, který řídí všechny iniciativy spjaté s Brexitem napříč DSV.
Projektový tým má zajistit, že všechny země jsou plně připravené pro očekávanou přechodnou dobu nebo i dále. Budeme podporovat naše zákazníky ještě před, během a po Brexitu. DSV je v kontaktu se členy britského parlamentu, s několika relevantními průmyslovými fóry, vládními činiteli a celními autoritami v různých zemích pro to, abychom měli přehled o aktuální situaci.
Zavzujeme se ke sdílení jasných a stručných informací s našimi zákazníky, jakmile budou definitivní informace ohledně Brexitu k dispozici.

Dosud žádná dohoda

Spojené království a Evropská unie zveřejnili Dohodu o odstoupení, která zahrnuje přechodné období a také dohodu ohledně irských hranic. Tyto návrhy budou platné, jakmile budou ratifikovány Spojeným královstvím a Evropským parlamentem. Tento krok prosadit je však pro britskou vládu extrémně obtížný.

V mezidobí Spojené království zůstává členem Evropské unie, z toho vyplývající práva a povinnosti jsou stále platná ve Spojeném království a to do 29. března 2019.

Brexit krok po kroku

  • 23. červen 2016 -  Spojené království se rozhodlo opustit Evropskou unii.
  • 29. březen 2017 – Spojené království formálně oznámilo Evropské radě svůj záměr odejít z Evropské unie využitím článku 50 Lisabonské smlouvy.
  • 14. listopad 2018 - Finální dohoda o odchodu z Evropské unie a Politická deklarace byly zveřejněny a schváleny kabinetem Spojeného království, následováno představiteli Evropské sedmadvacítky a to 25. listopadu.
  • 11. prosinec 2018 – S ohledem na porážku, vláda Spojeného království zrušila plánované volby ohledně ratifikace Dohody o odchodu, Nové volby jsou plánované na 14. ledna 2019.

Obě strany EU & UK doporučily firmám připravit se na situaci, kdy Spojené království opustí EU bez jakékoliv dohody s platností od 29. března 2019.

Dozvědět se více o Brexitu

Sledujte naše globální stránky s nejaktuálnějšími informacemi

Informace poskytnuté EU komisí

Informace poskytnuté UK vládou
Získejte nabídku