open/close

Innovation Lab upevňuje konkurenceschopnost DSV

Sjednocení DSV aktivit na poli digitální inovace má za cíl znovu oživit tuto iniciativu v rámci společnosti.

DSV, Innovation Lab

“Bez správných produktů v portfoliu DSV nebude vítězem mířícím vpřed.” Takto prozaicky zhodnotil situaci  CEO DSV A/S Jense Bjørn Andersena, který se nově stal předsedou Innovation Lab v DSV. Cílem Innovation Lab je formulovat a následně testovat nové nápady ještě před tím, než jsou prezentovány našim zákazníkům po celém světě.

Tento přístup je zásadní pro DSV a budoucí konkurenceschopnost. Díky naší pozici předního hráče můžeme investovat prostředky do digitální inovace. Máme tak možnost - konkurenční výhodu - se kterou menší společnosti nedisponují

říká Jens Bjørn Andersen, jehož nové předsednictví v Innovation Lab má zajistit, že nové invenční nápady jsou proaktivně vyhledávány, testovány a potom následně rychle implementovány, jakmile se prokáže jejich životaschopnost a reálný dopad.

Nové zaměření

“Původním cílem Innovation Lab bylo získávat nové podněty z běžného provozu.  Upřímně řečeno, v reálu to dopadlo ale tak, že naše každodenní úkoly a výzvy “zvítězily” nad tím, že tyto nové nápady někdy spatřily světlo světa. To je hlavním důvodem, proč se chceme zaměřit na inovaci v DSV z nového a praktického úhlu pohledu,“ říká Jens Bjørn Andersen.

Jens Bjørn se stal členem rady Innovation Lab, která bude mít alokovaný stálý rozpočet, pro případné rychle financování nových slibných projektů. Jesper Riis, CIO, řídí Innovation Lab na každodenní bázi společně s René Falch Olesenem, CCO.

“Jens Bjørn významně posílí pozici Innovation Lab uvnitř společnosti a přinese tak i větší pozornost, kterou si bezesporu zaslouží,“ říká Jesper Riis, který odhaduje, že Innovation Lab bude postupně předávat užitečné nápady k dalšímu testování a vývoji. Mnoho nápadů nedojde nikam dále než, že jsou prezentovány radě Innovation Lab. Ostatní nápady jsou testovány nejdříve ve „zkušební minimalistické verzi“ nejdříve jako prototyp, pak jako pilotní projekt a pak jako vlastní business case zahrnující i stranu zákazníka, který může vidět výhody vyplývající z nového řešení. Pakliže testování přinese předpokládaný (pozitivní) výsledek, nápad může být následně implementován jak na globální, tak i regionální úrovni.  

DSV CEO Jens Bjørn Andersen and CIO Jesper Riis 2018

Lokální inovace je také důležitá

“Innovation Lab není určená pro celofiremní rozvoj v DSV. Ve většině zemích jsou nové nápady a iniciativy rozvíjeny každý den s pozitivním lokálním dopadem. Innovation Lab se tak soustředí na projekty s potenciálem, které mají globální nebo regionální přesah,“ říká Jesper Riis.

„Zdokonalili jsme proces výběr nápadů, které postoupíme k dalšímu testování. Jinak bychom vynaložili veškerou naši invenční kapacitu na zkušební moduly a prototypy, které by nepřinesly reálný dopad,“ dále vysvětluje.

Inovace v našem hledáčku

Pro monitoring rozvoje a plánování budoucí inovace Innovation Lab vyvinula “Innovation Radar,“ který indikuje potenciál nových nápadů, jestli budou zařazeni k realizaci a nebo případně realizovány ve vzdálenější budoucnosti či úplně ignorovány. Autonomní vozidla, drony a další pokročilá technologie jsou na pořadu dne jako nejaktuálnější témata. Natural Language Processing zahrnuje operace, které umožňují číst a efektivně distribuovat emaily. Technologie, která se již částečně používají jsou chatboty - ty dokáží komunikovat se zákazníky samy o sobě -  nebo blockchain technologie – používá se na experimentální bázi pro manipulaci se zdravotnickými produkty.

“Myslíme si, že bude trvat ještě několik let, než autonomní vozy a drony nebo 3D tisk budou mít signifikantní dopad na náš byznys. Nicméně monitorujeme všechny nové technologie a jestli je vyhodnotíme jako realizovatelné v rozumné časové perspektivě, jsme připraveni jednat,” říká Jesper Riis.

Roboti jsou tady!

Do té doby můžeme využívat veškerou technologii, která si již našla cestu do kanceláří a skladů v uplynulých dvou letech, kdy proliferace robotů byla zvláště dominantní, speciálně pro zajištění rutinních administrativních úkolů. Stejně tak AGV (automated guided vehicles), které jsou používány ve skladech, při digitální interakci se zákazníky, pokročilé nové databáze a Internet of Things se senzory, GPS pro Track and Trace a další technologické „vychytávky.“  A v neposlední řadě prediktivní analýzy, které dokáží předvídat indikace vztahů s našimi zákazníky, očekávaný objem zboží, který bude nutné ve skladech odbavit.

Navíc se nové digitální platformy specializují na jednoduchá řešení pro jakékoliv zákazníky (obvykle malé a střední společnosti), kteří preferují extra spojení s přepravním poskytovatelem.

Budoucnost

Ale tím to nekončí a při současném překotném tempu lze s těží předvídat vývoj dále než dva nebo tři roky předem. Podle Jespera Riise má naše budoucnost co dočinění s tím, co už děláme. V tomto kontextu zmiňuje roboty, prediktivní analýzy, digitální interakci se zákazníky a něco, co už  v našem hledáčku je: machine learning, umělá inteligence ale v praktické formě:

 „Hledáme věci s praktickým dopadem, z kterého můžeme profitovat v krátkém horizontu. Roboti jsou neuvěřitelně efektivní při plnění rutinních úkolů, kterými se moc lidí nechce zabývat. Na druhou stranu je obtížnější  - a to dodám, možná naštěstí - pro technologii „myslet outside the box.“ Vzájemná synergie pak může přinést skvělá zlepšení a výsledky.

Dozvědět se více o naší vizi a strategii

 

Získejte nabídku