open/close

Nová hedvábná stezka

Rozvoj železničních přeprav z Číny , tzv. Nová hedvábná stezka (One Belt) je dynamicky rostoucí segment na logistickém trhu.

DSV rail

Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám i výrazném podílu DSV u železničních přeprav jsme upořádali pro naše některé z našich obchodních partnerů seminář s názvem Nová hedvábná stezka, který byl věnován právě tomuto tématu. Ve stylovém prostředí Lounge Baru Mánes se 20. září sešli příznivci novinek z logistického sektoru, speciálně o železniční přepravu z Číny.

Přednášejícími byli odborníci na slovo vzatí Petr Rožek, předseda Svazu spedice a logistiky česká republika, a za DSV Nicklas Andersen, Product Manager of Railway cargo DSV A/S. Diskutovanými tématy byl aktuální stav na dopravním trhu z Dálného východu do Evropy. A právě popis situace na Nové Hedvábné stezce s jejími plusy a mínusy, které tato nová stezka nabízí. Hovořilo se o aktivitách na trasách a praktických příkladech, došlo i na srovnání dopravních řešení.

Na obecné rovině této problematiky se řešilo, jaké jsou dopady nové hedvábné stezky na globální ekonomiku. V závěru odborné části došlo na obecný popis nových trendů v mezinárodní dopravě.

Samotné ukončení večera se neslo v pohodové atmosféře při řízené ochutnávce a degustaci italského vína.