open/close

Dodavatelský řetězec pro automobilový průmysl

Jak optimalizovat náklady pro dodavatelský řetězec?

Snížení nákladů v dodavatelském řetězci téměř vždy začíná snahou o přejednání smluv s dodavateli logistických služeb (3PL).

Není pochyb o tom, že taková strategie přináší v krátkodobém horizontu určité výhody. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však existují limity, jaké úspory lze vyjednat jen díky tlaku na ceny dodavatele.

V případové studii níže je popsáno, jak může být dodavatelský řetězec optimalizován pro dosažení spolehlivého a úsporného snížení nákladů v oblasti logistiky v budoucnu.

Zde je ukázka:

"Situováním distribučního centra ve vhodné lokalitě se může stát celý logistický řetězec mnohem efektivnější a to díky zredukování celokamionových přeprav a přímých, non-stop zásilek. Díky zkonsolidování a přizpůsobení toku zásilek dojde ke snížení počtu potřebných kamionů. Distribučním centrem může být i překladiště, jestliže je možné zvláště dobře zkoordinovat příchozí a odchozí zásilky , a tak se vyvarovat uskladnění zboží po delší dobu."

Stáhněte si případovou studii, jak optimalizovat dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu.

Stáhněte si studii - Dodavatelský řetězec pro automobilový průmysl
Získejte nabídku