open/close

Cargo pojištění

Majetkové pojištění zásilek při přepravě (Cargo pojištění)

Přeprava zboží je celosvětově hodnocena jako nejrizikovější část obchodování se zbožím. Případná náhrada škody na přepravovaném zboží je pro všechny druhy přeprav limitována příslušnými mezinárodními úmluvami (CMR,CIM, Montrealský protokol, Haagsko-Visbycká pravidla, Hamburská pravidla atd.) pouze určitou částkou vztaženou na 1 brutto kg přepravovaného zboží. 

Z tohoto důvodu doporučujeme sjednávat si majetkové pojištění všech zásilek při přepravě (tzv.CARGO pojištění), čímž předejte finanční ztrátě při možném poškození. Veškeré pojišťovací produkty zajistíme prostřednictvím vlastní pojišťovny DSV Insurance A/S.

Příklad náhrady škody dle mezinárodních úmluv

Je-li tedy poškozena, zničena nebo ztracena zásilka při mezinárodní přepravě v hodnotě 10.000,- EUR o brutto váze 100 kg je maximální možná náhrada škody dle mezinárodních úmluv pouze následující:

 • Pro silniční přepravu: 100 kg x 8,33 SDR = 833 SDR = cca 1.000,- EUR
 • Pro leteckou přepravu: 100 kg x 19,- SDR = 1.900,- SDR = cca 2.300,- EUR
 • Pro železniční přepravu: 100 kg x 17,- SDR = 1.700,- SDR = cca 2.000,- EUR
 • Pro námořní přepravu: 100 kg x 2,50 SDR = 250,- SDR =cca 300,- EUR

Výhody CARGO pojištění

 • Pojistné plnění až ve výši 110% náhrady škody a dopravného (bez ohledu na limitovanou odpovědnost dopravce)
 • Žádná spoluúčast
 • Součástí pojištění je i pojištění rizik stávek a válek
 • CARGO pojištění kryje i náklady tzv. Společné havárie u námořní nebo trajektové přepravy
 • Rychlé a bezproblémové vyřízení škodné události (do 5 dní od dodání všech dokladů ke škodě)
 • Odpovědnost dopravce je značně omezená (viz. Mezinárodní úmluva CMR atd.) a příkazce často získá kompenzaci v hodnotě pouze části utrpěné škody, pokud obdrží kompenzaci vůbec.

Podmínky pojistného 

Pojištění nákladu u společnosti DSV CargoInsurance kryje škodní události na všech běžných přepravovaných komoditách. Veškeré pojištění je poskytováno v souladu s mezinárodně uznávanými Přepravními doložkami (InsituteCargoClauses) publikovanými sdružením London Insurance Market.

Toto pojištění kryje i rizika stávek a válek (mimo země ze zóny 3).

Pojištění kryje Vaší zásilku z a do většiny zemí světa. Nicméně pro pojištění do některých zemí je vyžadována zvláštní avizace pojištění zásilky předem se schválením pojišťovny (zóna 3). 

Pojistné podmínky a sazby pojištění v silniční přepravě 2017 (dokument Adobe PDF)Pojistné podmínky a sazby pojištění v silniční přepravě 2017

Pro pojistné podmínky a sazby v námořní a letecké přepravě pište na adresy sea@cz.dsv.com a air@cz.dsv.com

Limity plnění náhrady škod z jednotlivých mezinárodních úmluv pro různé druhy přeprav

Mezinárodní silniční přepravy se řídí Úmluvou CMR z r. 1961 (u nás vyhláškou MZ z 27.11. 1974), kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 8,33 SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (tj. cca 240,-Kč/1 brutto kg).

Mezinárodní letecké přepravy se řídí Montrealskými protokoly z r. 1975, kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 19,- SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (cca 570,-Kč/1 brutto kg).

Mezinárodní železniční přepravy se řídí jednotlivými právními předpisy CIM z r.1985, kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 17,- SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (tj. cca 490,-Kč/1 brutto kg).

Mezinárodní námořní přepravy se řídí buď Haagsko-Visbyckými pravidly z r.1968, kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 2,- SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (tj. cca 60,-Kč/1 brutto kg) nebo 666,67 SDR (XDR) za jednotku (tj.cca 19.000,-Kč) nebo Hamburskými pravidly z r.1978 kde je náhrada škody z odpovědnosti dopravce limitována pouze částkou: 2,50 SDR (XDR) za 1 brutto kg zboží (tj. cca 75,-Kč/1 brutto kg) nebo 835,- SDR (XDR) za jednotku (tj.cca 23.500,-Kč).

Všeobecné podmínky

Naše všeobecné pojistné podmínky jsou dostatečně obecné na to, aby se vztahovaly na většinu přepravovaných zásilek, nicméně v případě, že specifické vlastnosti Vaší zásilky překročí rámec našich všeobecných podmínek, rádi pojistnou smlouvu po individuální dohodě o relevantní podmínky rozšíříme.

Doplňující podmínky

Použité a nezabalené a opravované zboží

Pojištění nepokrývá poškrábání, promáčknutí, znečištění, korozi a oxidování nebo poškození mechanických nebo elektronických systémů.
Minimální pojistné: 1 500,- Kč
Maximální hodnota zásilky (použité a nebalené zboží): 150.000,- EUR
Maximální hodnota zásilky (opravované zboží - zboží k/po opravě): 50.000,- EUR.

Zboží pro domácnost a osobní svršky

Pojištění nepokrývá poškrábání, promáčknutí, znečištění, korozi a oxidování nebo poškození mechanických nebo elektronických systémů.
Pojištění tohoto druhu nákladu je možné na požádání.
Minimální pojistné: 3 000,- Kč
Maximální hodnota zásilky: 50.000,- EUR
Spoluúčast: 750,- EUR

Dopravní prostředky a výletní lodě

Pojištění nepokrývá poškrábání, promáčknutí, znečištění, korozi a oxidování nebo poškození mechanických nebo elektronických systémů.
Pojištění tohoto druhu nákladu je možné na požádání.
Minimální pojistné: 3 000,- Kč
Maximální hodnota zásilky: 50.000,- EUR (25.000,- EUR pro lodě).

Pojištění vína, piva, elektroniky a počítačů

Standardní sazby pojistného.
Maximální hodnota zásilky: 50.000,- EUR.

V případě pojistné události

Zapomeňte na nikdy nekončící reklamační řízení a soudní spory. V případě ztráty nebo poškození prostě jen učiňte několik základních kroků a získáte svoji kompenzaci rychle a bez potíží

 • Zkontrolujte vnější obal přepravované zásilky
 • Zaznamenejte rozsah poškození jako výhradu do přepravního dokladu doručujícího řidiče. Sepište škodní list a poškození vyfoťte
 • Vytvořte dopis nebo e-mail s oznámením o škodní události a odpovědnosti dopravce. Popište v něm rozsah poškození, úbytku či ztráty a vyčíslete vzniklou škodu.
 • Pokud možno, přiložte fotografie
 • Tento dokument zašlete své kontaktní osobě v rámci DSV

Lhůty pro nahlášení vzniklé škodní události

 • Silniční nebo železniční doprava: 7 dnů
 • Lodní doprava 3 dny 
 • Letecká doprava: 14 dnů 

V případě, že požadujete prošetření události, kontaktujte nás okamžitě. V případě poškození zboží musíte požadovat souhlas likvidátora předtím, než zboží prodáte nebo zlikvidujete.

Používáme cookies pro statistické účely a vylepšené uživatelské prostředí. Pokud procházíte na těchto webových stránkách, souhlasíte s používáním souborů cookie Další informace naleznete v našich zásadách cookie Close
Získejte nabídku